კომპიუტერის დიაგნოსტიკა

ჩვენ გთავაზობთ კომპიუტერული სისტემების დიაგნოსტიკას და შეკეთებას უსწრაფეს დროში, ყველაზე დაბა ფასად. სისტემის დიაგნოსტიკა და აღდგება, დაზიანებული ნაწილების შემოწმება და გამოცვლა.